DIỄN GIẢ

ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG

LỊCH SỰ KIỆN

ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ VÉ

7/12/2019

8:00 - 21:00

|

KHÁCH SẠN 5* HÀ NỘI DAEWOO

HÀ NỘI

VN

EN

|

VME19

LỰA CHỌN GÓI TÀI TRỢ

Chọn vị trí gian hàng ->

Gói tài trợ đã bao gồm

01 gian hàng Vip

TÀI TRỢ WIFI

DUY NHẤT 01 GÓI

QUYỀN LỢI

 • Logo trên thư mời VIP (vé cứng) tham dự
 • Logo trên 2000+ dây thẻ đeo, thẻ tên & áo của nhân viên hỗ trợ sự kiện
 • 01 bài chia sẻ 20 phút tại trên sân khấu chính
 • 01 phiên panel trên sân khấu chính
 • Tham gia với danh xưng Tài trợ Wifi (Wifi sponsor)
 • Logo trên hệ thống banner tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống backdrop chụp hình tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống standee tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống băng rôn, phướn treo tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo, giới thiệu và link dẫn trên website chính thức (Vị trí Bạc)
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên website
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên fanpage
 • BTC vinh danh và tặng kỷ niệm chương trên sân khấu chính
 • 2 vé VIP (VIP lounge, VIP lunch, VIP Dinner Party)
 • 5 vé Standard
 • TVC 30s phát trân sâu khấu tại sự kiện
 • 1/2 trang đầu trong 2000 cuốn guidebook phát cho người tham dự
 • Logo trên trong email
 • Media report sau chương trình
 • Logo trên photo-eassy sau chương trình (Vị trí Đồng)
 • Đặt voucher/ quà tặng vào hơn 2000 túi xách tặng người tham dự
 • Logo xuất hiện trên trang đăng nhập wifi
 • Tên thương hiệu là password wifi
 • Nhận diện thương hiệu trên 2000+ card wifi phát cho người tham dự: Wifi tài trợ bởi THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN

Chọn vị trí gian hàng ->

Gói tài trợ đã bao gồm

01 gian hàng Vip

TÀI TRỢ VIP LOUNGE 

DUY NHẤT 01 GÓI

QUYỀN LỢI

 • Logo trên thư mời VIP (vé cứng) tham dự
 • Logo trên 2000+ dây thẻ đeo, thẻ tên & áo của nhân viên hỗ trợ sự kiện
 • 01 bài chia sẻ 20 phút tại trên sân khấu chính
 • 01 phiên panel trên sân khấu chính
 • Tham gia với danh xưng Tài trợ Vip Lounge
 • Logo trên hệ thống banner tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống backdrop chụp hình tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống standee tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống băng rôn, phướn treo tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo, giới thiệu và link dẫn trên website chính thức (Vị trí Bạc)
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên website
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên fanpage
 • BTC vinh danh và tặng kỷ niệm chương trên sân khấu chính
 • 2 vé VIP (VIP lounge, VIP lunch, VIP Dinner Party)
 • 5 vé Standard
 • TVC 30s phát trân sâu khấu tại sự kiện
 • 1/2 trang đầu trong 2000 cuốn guidebook phát cho người tham dự
 • Logo trên trong email
 • Media report sau chương trình
 • Logo trên photo-eassy sau chương trình (Vị trí Đồng)
 • Đặt voucher/ quà tặng vào hơn 2000 túi xách tặng người tham dự
 • Đại diện thương hiệu phát biểu 15 phút trên sân khấu Phòng Vip
 • Logo xuất hiện trên các ấn phẩm banner, backdrop, standee tại Phòng Vip

Chọn vị trí gian hàng ->

Gói tài trợ đã bao gồm

01 gian hàng Vip

TÀI TRỢ TIỆC TỐI VIP

DUY NHẤT 01 GÓI

QUYỀN LỢI

 • Logo trên thư mời VIP (vé cứng) tham dự
 • Logo trên 2000+ dây thẻ đeo, thẻ tên & áo của nhân viên hỗ trợ sự kiện
 • 01 bài chia sẻ 20 phút tại trên sân khấu chính
 • 01 phiên panel trên sân khấu chính
 • Tham gia với danh xưng Tài trợ Tiệc tối (Networking Night Party)
 • Logo trên hệ thống banner tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống backdrop chụp hình tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống standee tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống băng rôn, phướn treo tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo, giới thiệu và link dẫn trên website chính thức (Vị trí Bạc)
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên website
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên fanpage
 • BTC vinh danh và tặng kỷ niệm chương trên sân khấu chính
 • 2 vé VIP (VIP lounge, VIP lunch, VIP Dinner Party)
 • 5 vé Standard
 • TVC 30s phát trân sâu khấu tại sự kiện
 • 1/2 trang đầu trong 2000 cuốn guidebook phát cho người tham dự
 • Logo trên trong email
 • Media report sau chương trình
 • Logo trên photo-eassy sau chương trình (Vị trí Đồng)
 • Đặt voucher/ quà tặng vào hơn 2000 túi xách tặng người tham dự
 • Đại diện thương hiệu phát biểu 15 phút trên sân khấu Tiệc tối
 • Logo xuất hiện trên các ấn phẩm banner, backdrop, standee tại Tiệc tối

Chọn vị trí gian hàng ->

Gói tài trợ đã bao gồm

01 gian hàng Vip

TÀI TRỢ BẠC

CHỈ CÒN 03 GÓI

QUYỀN LỢI

 • Logo trên 2000+ dây thẻ đeo, thẻ tên & áo của nhân viên hỗ trợ sự kiện
 • 01 bài chia sẻ 20 phút tại trên sân khấu chính
 • Tham gia với danh xưng Nhà tài trợ Bạc
 • Logo trên hệ thống banner tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống backdrop tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống standee tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống băng rôn, phướn treo tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo, giới thiệu và link dẫn trên website chính thức (Vị trí Bạc)
 • Logo trên thư mời VIP (vé cứng) tham dự (Vị trí Bạc)
 • 01 phiên panel trên sân khấu chính
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên website
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên fanpage
 • BTC vinh danh và tặng kỷ niệm chương trên sân khấu chính
 • 4 vé VIP (VIP lounge, VIP lunch, VIP Dinner Party)
 • 6 vé Standard
 • TVC 30s phát trân sâu khấu tại sự kiện
 • 01 trang đầu trong 2000 cuốn guidebook phát cho người tham dự
 • Logo trên trong email
 • Media report sau chương trình
 • Logo trên photo-eassy sau chương trình (Vị trí Bạc)
 • Đặt voucher/ quà tặng vào hơn 2000 túi xách tặng người tham dự

Chọn vị trí gian hàng ->

Gói tài trợ đã bao gồm

01 gian hàng Premium

ĐỒNG TÀI TRỢ

CHỈ CÒN 04 GÓI

QUYỀN LỢI

 • Logo trên thư mời VIP (vé cứng) tham dự
 • Logo trên 2000+ dây thẻ đeo, thẻ tên & áo của nhân viên hỗ trợ sự kiện
 • 01 bài chia sẻ 20 phút tại trên sân khấu chính
 • 01 phiên panel trên sân khấu chính
 • Tham gia với danh xưng Tài trợ đồng hành (Co-sponsor)
 • Logo trên hệ thống banner tại sự kiện (Vị trí Đồng hành)
 • Logo trên hệ thống backdrop chụp hình tại sự kiện (Vị trí Đồng hành)
 • Logo trên hệ thống standee tại sự kiện (Vị trí Đồng hành)
 • Logo trên hệ thống băng rôn, phướn treo tại sự kiện (Vị trí Đồng hành)
 • Logo, giới thiệu và link dẫn trên website chính thức (Vị trí Đồng hành)
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên website
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên fanpage
 • BTC vinh danh và tặng kỷ niệm chương trên sân khấu chính
 • 2 vé VIP (VIP lounge, VIP lunch, VIP Dinner Party)
 • 5 vé General
 • TVC 30s phát trân sâu khấu tại sự kiện
 • 1/4 trang trong 2000 cuốn guidebook phát cho người tham dự
 • Logo trên trong email
 • Media report sau chương trình
 • Logo trên photo-eassy sau chương trình (Vị trí Đồng hành)
 • Đặt voucher/ quà tặng vào hơn 2000 túi xách tặng người tham dự

Chọn vị trí gian hàng ->

Gói tài trợ đã bao gồm

01 gian hàng Premium

TÀI TRỢ VÀNG

CHỈ CÒN 01 GÓI

 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên website
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên fanpage
 • BTC vinh danh và tặng kỷ niệm chương trên sân khấu chính
 • 6 vé VIP (VIP lounge, VIP lunch, VIP Dinner Party)
 • 6 vé Standard
 • TVC 30s phát trân sâu khấu tại sự kiện
 • 01 trang đầu trong 2000 cuốn guidebook phát cho người tham dự
 • Logo trên trong email (Vị trí kim Vàng)
 • Media report sau chương trình
 • Logo trên photo-eassy sau chương trình (Vị trí Vàng)
 • Đặt voucher/ quà tặng vào hơn 2000 túi xách tặng người tham dự"

QUYỀN LỢI

 • 01 phiên panel trên sân khấu chính
 • Tham gia với danh xưng Nhà tài trợ Vàng
 • Logo trên hệ thống banner tại sự kiện (Vị trí Vàng)
 • Logo trên hệ thống backdrop tại sự kiện (Vị trí Vàng)
 • Logo trên hệ thống standee tại sự kiện (Vị trí Vàng)
 • Logo trên hệ thống băng rôn, phướn treo tại sự kiện (Vị trí Vàng)
 • Logo, giới thiệu và link dẫn trên website chính thức (Vị trí Vàng)
 • Logo trên thư mời VIP (vé cứng) tham dự (Vị trí Vàng)
 • Logo trên 2000+ thẻ đeo phát cho người tham dự
 • 01 bài chia sẻ 20 phút tại trên sân khấu chính

Chọn vị trí gian hàng ->

Gói tài trợ đã bao gồm

01 gian hàng Coffee

TÀI TRỢ COFFEE

DUY NHẤT 01 GÓI

QUYỀN LỢI

 • Logo trên thư mời VIP (vé cứng) tham dự
 • Logo trên 2000+ dây thẻ đeo, thẻ tên & áo của nhân viên hỗ trợ sự kiện
 • 01 bài chia sẻ 20 phút tại trên sân khấu chính
 • 01 phiên panel trên sân khấu chính
 • Tham gia với danh xưng Tài trợ Coffee (Coffee sponsor)
 • Logo trên hệ thống banner tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống backdrop chụp hình tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống standee tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống băng rôn, phướn treo tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo, giới thiệu và link dẫn trên website chính thức (Vị trí Bạc)
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên website
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên fanpage
 • BTC vinh danh và tặng kỷ niệm chương trên sân khấu chính
 • 2 vé VIP (VIP lounge, VIP lunch, VIP Dinner Party)
 • 5 vé Standard
 • TVC 30s phát trân sâu khấu tại sự kiện
 • 1/2 trang đầu trong 2000 cuốn guidebook phát cho người tham dự
 • Logo trên trong email
 • Media report sau chương trình
 • Logo trên photo-eassy sau chương trình (Vị trí Đồng)
 • Đặt voucher/ quà tặng vào hơn 2000 túi xách tặng người tham dự
 • Logo trên 3.500+ cốc uống coffee

Chọn vị trí gian hàng ->

Gói tài trợ đã bao gồm

01 gian hàng Vip

TÀI TRỢ NƯỚC UỐNG

DUY NHẤT 01 GÓI

QUYỀN LỢI

 • Logo trên thư mời VIP (vé cứng) tham dự
 • Logo trên 2000+ dây thẻ đeo, thẻ tên & áo của nhân viên hỗ trợ sự kiện
 • 01 bài chia sẻ 20 phút tại trên sân khấu chính
 • 01 phiên panel trên sân khấu chính
 • Tham gia với danh xưng Tài trợ Nước uống (Water sponsor)
 • Logo trên hệ thống banner tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống backdrop chụp hình tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống standee tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống băng rôn, phướn treo tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo, giới thiệu và link dẫn trên website chính thức (Vị trí Bạc)
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên website
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên fanpage
 • BTC vinh danh và tặng kỷ niệm chương trên sân khấu chính
 • 2 vé VIP (VIP lounge, VIP lunch, VIP Dinner Party)
 • 5 vé Standard
 • TVC 30s phát trân sâu khấu tại sự kiện
 • 1/2 trang đầu trong 2000 cuốn guidebook phát cho người tham dự
 • Logo trên trong email
 • Media report sau chương trình
 • Logo trên photo-eassy sau chương trình (Vị trí Đồng)
 • Đặt voucher/ quà tặng vào hơn 2000 túi xách tặng người tham dự
 • Logo trên 2000+ chai nước uống

Chọn vị trí gian hàng ->

Gói tài trợ đã bao gồm

01 gian hàng Vip

TÀI TRỢ TÚI XÁCH

DUY NHẤT 01 GÓI

QUYỀN LỢI

 • Logo trên thư mời VIP (vé cứng) tham dự
 • Logo trên 2000+ dây thẻ đeo, thẻ tên & áo của nhân viên hỗ trợ sự kiện
 • 01 bài chia sẻ 20 phút tại trên sân khấu chính
 • 01 phiên panel trên sân khấu chính
 • Tham gia với danh xưng Tài trợ Túi xách (Vip Bag sponsor)
 • Logo trên hệ thống banner tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống backdrop chụp hình tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống standee tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống băng rôn, phướn treo tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo, giới thiệu và link dẫn trên website chính thức (Vị trí Bạc)
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên website
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên fanpage
 • BTC vinh danh và tặng kỷ niệm chương trên sân khấu chính
 • 2 vé VIP (VIP lounge, VIP lunch, VIP Dinner Party)
 • 5 vé Standard
 • TVC 30s phát trân sâu khấu tại sự kiện
 • 1/2 trang đầu trong 2000 cuốn guidebook phát cho người tham dự
 • Logo trên trong email
 • Media report sau chương trình
 • Logo trên photo-eassy sau chương trình (Vị trí Đồng)
 • Đặt voucher/ quà tặng vào hơn 2000 túi xách tặng người tham dự
 • Logo trên 2000+ túi xách

Chọn vị trí gian hàng ->

Gói tài trợ đã bao gồm

01 gian hàng Vip

TÀI TRỢ ĐỒNG

CHỈ CÒN 04 GÓI

QUYỀN LỢI

 • Logo trên thư mời VIP (vé cứng) tham dự
 • Logo trên 2000+ dây thẻ đeo, thẻ tên & áo của nhân viên hỗ trợ sự kiện
 • 01 bài chia sẻ 20 phút tại trên sân khấu chính
 • 01 phiên panel trên sân khấu chính
 • Tham gia với danh xưng Nhà tài trợ Đồng
 • Logo trên hệ thống banner tại sự kiện (Vị trí Đồng)
 • Logo trên hệ thống backdrop tại sự kiện (Vị trí Đồng)
 • Logo trên hệ thống standee tại sự kiện (Vị trí Đồng)
 • Logo trên hệ thống băng rôn, phướn treo tại sự kiện (Vị trí Đồng)
 • Logo, giới thiệu và link dẫn trên website chính thức (Vị trí Đồng)
 • Logo trên thư mời VIP (vé cứng) tham dự (Vị trí Đồng)
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên website
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên fanpage
 • BTC vinh danh và tặng kỷ niệm chương trên sân khấu chính
 • 2 vé VIP (VIP lounge, VIP lunch, VIP Dinner Party)
 • 5 vé Standard
 • TVC 30s phát trân sâu khấu tại sự kiện
 • 1/2 trang đầu trong 2000 cuốn guidebook phát cho người tham dự
 • Logo trên trong email
 • Media report sau chương trình
 • Logo trên photo-eassy sau chương trình (Vị trí Đồng)
 • Đặt voucher/ quà tặng vào hơn 2000 túi xách tặng người tham dự

Chọn vị trí gian hàng ->

Gói tài trợ đã bao gồm

01 gian hàng Vip

TÀI TRỢ TIỆC TRƯA VIP

DUY NHẤT 01 GÓI

QUYỀN LỢI

 • Logo trên thư mời VIP (vé cứng) tham dự
 • Logo trên 2000+ dây thẻ đeo, thẻ tên & áo của nhân viên hỗ trợ sự kiện
 • 01 bài chia sẻ 20 phút tại trên sân khấu chính
 • 01 phiên panel trên sân khấu chính
 • Tham gia với danh xưng Tài trợ Tiệc trưa (Vip Lunch sponsor)
 • Logo trên hệ thống banner tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống backdrop chụp hình tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống standee tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống băng rôn, phướn treo tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo, giới thiệu và link dẫn trên website chính thức (Vị trí Bạc)
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên website
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên fanpage
 • BTC vinh danh và tặng kỷ niệm chương trên sân khấu chính
 • 2 vé VIP (VIP lounge, VIP lunch, VIP Dinner Party)
 • 5 vé Standard
 • TVC 30s phát trân sâu khấu tại sự kiện
 • 1/2 trang đầu trong 2000 cuốn guidebook phát cho người tham dự
 • Logo trên trong email
 • Media report sau chương trình
 • Logo trên photo-eassy sau chương trình (Vị trí Đồng)
 • Đặt voucher/ quà tặng vào hơn 2000 túi xách tặng người tham dự
 • Đại diện thương hiệu phát biểu 15 phút trên sân khấu Tiệc trưa
 • Logo xuất hiện trên các ấn phẩm banner, backdrop, standee tại Tiệc trưa

Chọn vị trí gian hàng ->

Gói tài trợ đã bao gồm

01 gian hàng Vip & 1 khu gaming

TÀI TRỢ KHU VỰC GAME

DUY NHẤT 02 GÓI

QUYỀN LỢI

 • Logo trên thư mời VIP (vé cứng) tham dự
 • Logo trên 2000+ dây thẻ đeo, thẻ tên & áo của nhân viên hỗ trợ sự kiện
 • 01 bài chia sẻ 20 phút tại trên sân khấu chính
 • 01 phiên panel trên sân khấu chính
 • Tham gia với danh xưng Tài trợ Gaming (Game Zone sponsor)
 • Logo trên hệ thống banner tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống backdrop chụp hình tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống standee tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống băng rôn, phướn treo tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo, giới thiệu và link dẫn trên website chính thức (Vị trí Bạc)
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên website
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên fanpage
 • BTC vinh danh và tặng kỷ niệm chương trên sân khấu chính
 • 2 vé VIP (VIP lounge, VIP lunch, VIP Dinner Party)
 • 5 vé Standard
 • TVC 30s phát trân sâu khấu tại sự kiện
 • 1/2 trang đầu trong 2000 cuốn guidebook phát cho người tham dự
 • Logo trên trong email
 • Media report sau chương trình
 • Logo trên photo-eassy sau chương trình (Vị trí Đồng)
 • Đặt voucher/ quà tặng vào hơn 2000 túi xách tặng người tham dự
 • Logo xuất hiện xung quanh dụng cụ chơi game

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ GÓI TÀI TRỢ

Chọn vị trí gian hàng ->

Gói tài trợ đã bao gồm

01 gian hàng Vip

TÀI TRỢ HỘI TRƯỜNG

DUY NHẤT 02 GÓI

QUYỀN LỢI

 • Logo trên thư mời VIP (vé cứng) tham dự
 • Logo trên 2000+ dây thẻ đeo, thẻ tên & áo của nhân viên hỗ trợ sự kiện
 • 01 bài chia sẻ 20 phút tại trên sân khấu chính
 • 01 phiên panel trên sân khấu chính
 • Tham gia với danh xưng 1 trong 2 đơn vị Tài trợ Hội trường (Breakout Stage Sponsor)
 • Logo trên hệ thống banner tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống backdrop chụp hình tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống standee tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo trên hệ thống băng rôn, phướn treo tại sự kiện (Vị trí Bạc)
 • Logo, giới thiệu và link dẫn trên website chính thức (Vị trí Bạc)
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên website
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên fanpage
 • BTC vinh danh và tặng kỷ niệm chương trên sân khấu chính
 • 2 vé VIP (VIP lounge, VIP lunch, VIP Dinner Party)
 • 5 vé Standard
 • TVC 30s phát trân sâu khấu tại sự kiện
 • 1/2 trang đầu trong 2000 cuốn guidebook phát cho người tham dự
 • Logo trên trong email
 • Media report sau chương trình
 • Logo trên photo-eassy sau chương trình (Vị trí Đồng)
 • Đặt voucher/ quà tặng vào hơn 2000 túi xách tặng người tham dự
 • Logo xuất hiện giữa các bài nói trên sân khấu hội trường
 • Standee đặt trong hội trường
 • Logo xuất hiện trên backdrop, banner trong hội trường
 • Tham gia với danh xưng Nhà tài trợ Kim cương
 • Logo trên hệ thống banner tại sự kiện (Vị trí kim cương)
 • Logo trên hệ thống backdrop tại sự kiện (Vị trí kim cương)
 • Logo trên hệ thống standee tại sự kiện (Vị trí kim cương)
 • Logo trên hệ thống băng rôn, phướn treo tại sự kiện (Vị trí kim cương)
 • Logo, giới thiệu và link dẫn trên website chính thức (Vị trí kim cương)
 • Logo trên thư mời VIP (vé cứng) tham dự (Vị trí kim cương)
 • Logo trên 2000+ dây thẻ đeo, thẻ tên & áo của nhân viên hỗ trợ sự kiện
 • 01 bài chia sẻ 20 phút tại trên sân khấu chính
 • 01 phiên panel trên sân khấu chính

Chọn vị trí gian hàng ->

Gói tài trợ đã bao gồm

01 gian hàng Premium

TÀI TRỢ KIM CƯƠNG

CHỈ CÒN 01 GÓI

 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên website
 • Bài viết quảng bá thương hiệu trên fanpage
 • BTC vinh danh và tặng kỷ niệm chương trên sân khấu chính
 • 8 vé VIP (VIP lounge, VIP lunch, VIP Dinner Party)
 • 8 vé Standard
 • TVC 30s phát trân sâu khấu tại sự kiện
 • 02 trang đầu trong 2000 cuốn guidebook phát cho người tham dự
 • Logo trên trong email (Vị trí kim cương)
 • Media report sau chương trình
 • Logo trên photo-eassy sau chương trình (Vị trí kim cương)
 • Đặt voucher/ quà tặng vào hơn 2000 túi xách tặng người tham dự

QUYỀN LỢI

KIM CƯƠNG

VÀNG

BẠC

ĐỒNG

ĐỒNG
TÀI TRỢ

COFFEE

NƯỚC UỐNG

TÚI XÁCH

WIFI

TIỆC TRƯA VIP

TIỆC TỐI VIP

HỘI TRƯỜNG

KIM CƯƠNG

VÀNG

BẠC

ĐỒNG

ĐỒNG
TÀI TRỢ

COFFEE

NƯỚC UỐNG

TÚI XÁCH

WIFI

TIỆC TRƯA VIP

TIỆC TỐI VIP

HỘI TRƯỜNG

V1

V2

V5

B3

V4

V3

B2

B1

B4

B7

B5

B6

V6

V7

V8

S2

S1

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

B8

B9

V9

NƯỚC
UỐNG

P2

P1

SÂN
KHẤU
CHÍNH

CỔNG CHÀO

CHỖ NGỒI
STANDARD

WC

CHỖ NGỒI
VIP

CHỖ NGỒI
LEADER

VIP CHECK-IN

GENERAL CHECK-IN

PHOTO BOOTH

LEADER CHECK-IN

KÍCH THƯỚC GIAN HÀNG
(DÀI X CAO X 2 HÔNG)

CÒN TRỐNG

ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT CHỖ

CỘT

TƯỜNG

GIAN NHÀ TÀI TRỢ
3.3 x 2.5 x 0.3 m

V1

B1

GIAN BASIC
2 x 2.5 x 0.3 m

GIAN PREMIUM
4 x 4 x 4 m

P1

S1

GIAN VIP
3 x 2.5 x 0.3 m

SƠ ĐỒ GIAN HÀNG

SƠ ĐỒ GIAN HÀNG

STAIRS

Kích thước gian hàng
Dài x Rộng x Cao x Hông

Còn trống

Đã được đặt chỗ

Cột

Tường

GIAN VIP
3 x 2 x 2.5 x 0.3 m

V1

B1

GIAN BASIC
2 x 2 x 2.5 x 0.3 m

GIAN PREMIUM
4 x 4 x 4 m

P1

BANNER TIỀN SẢNH

SPONSOR FLAG

C
H
E
C
K
-
I
N

CHECK - IN

C
H
E
C
K
-
I
N

P2

P3

P1

V15

V16

V14

V12

V18

V19

V7

V9

V8

V10

V5

V13

V17

<